«Гранит» акциядорликжамиятиафилланганшахсларируйхатитугрисида

М А Ь Л У М О Т

т/р Афилланганшахснинг И.Ф.О. Афилланган шахсларнингжойлашганери (почта манзили)

 

Афилланганшахсгатегишликимматликогозлар сони Афилланганшахсгатегишликимматликогозлартури Афилланган

санаси

1 «Узбекистонтемирйуллари» АЖ ТошкентшахриТ.Шевченкокучаси – 7 уй 263250 оддий 30.06.2016 йилдаги АУЙ карори
2 Рашидов КамолиддинТурсуналиевич Тошкентшахри, Хамзатумани  

0

 

0

30.06.2016 йилдаги АУЙ карори
3 Фозилов Улугбек Туропович Тошкентшахри, Мирободтумани  

0

 

0

30.06.2016 йилдаги АУЙ карори
4 МамажановМуйдинжон Тошкентшахри, Шайхонтовуртумани  

0

 

0

30.06.2016 йилдаги АУЙ карори
5 МиноварходжаеваАйгул Тошкентшахри, Шайхонтовуртумани  

0

 

0

30.06.2016 йилдаги АУЙ карори
6 Олламов Алишер Ярашович Тошкентшахри, Мирободтумани  

0

 

0

30.06.2016 йилдаги АУЙ карори
7 Рахматов Акбар Ярашович Самарканд вилояти, Пахтачитумани  

0

 

0

30.06.2016 йилдаги АУЙ карори