“GRANIT”  акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Давлат мулкини бошқариш ва тадбиркорликни қўллаб қувватлаш қўмитасининг 1997 йил 22 январдаги  №24-П ракамли буйруғига  ва Пахтачи туман хокимининг 1997 йил 17 октябрдаги №315-К сонли карорига асосан ташкил этилган. Жамиятнинг тўлиқ хамда қисқартирилган фирма номи: - ўзбек тилида -  “GRANIT” (ёки “Гранит”) акциядорлик жамияти, қисқартирилган номи - “GRANIT ” (ёки “Гранит”)  АЖ; - рус тилида - Акционерное общество «GRANIT» (или «Гранит»), қисқартирилган номи - АО «GRANIT» (или «Гранит»); “GRANIT” акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда жамият) юридик шахс ҳисобланади ва ўзининг мустақил балансида ҳисобга олинадиган алоҳида мол-мулкига эга бўлади, ўз номидан мулкий ва шахсий номулкий ҳуқуқларни олиши ҳамда амалга ошириши, зиммасига мажбуриятлар олиши, судда даъвогар ва жавобгар бўлиши мумкин. Жамият белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси ҳудуди ва ундан ташқарида банкда ҳисобварақлар очишга ҳақлидир. Жамият чекланмаган муддатга тузилади. Жамият ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни (кейинги ўринларда Қонун), Олий Мажлис қарорлари, Президент фармон ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамаси қарор ва фармойишлари, қонун ҳужжатлари ва ушбу уставга амал қилади. Ушбу уставда тартибга солинмаган ҳуқуқий муносабатлар Қонунга, Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонунчилик ва меъёрий- ҳуқуқий ҳужжатлари билан тартибга солинади.

ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ СОҲАСИ (АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ)
ВА МАҚСАДИ

3.1. Жамият тижорат ташкилоти бўлиб, унинг асосий мақсади молиявий-хўжалик фаолиятидан фойда олишдир.

3.2. Жамият асосий мақсадига эришиш учун фаолият ва хизмат кўрсатишнинг қуйидаги турларини амалга оширади:

* Тош конидан портлатиш йўли билан гранит ҳамда охак тошларини қўпориб олиш ва майдалаш цехларига узатиш;

* Гранит ва охак тошларни хар ҳил ўлчовлар билан майдалаш ва уларни вагонларга ва автомобилларга ортиш хамда сотиш;

* Хар хил ўлчовдаги гранит ва охак тошларнинг савдосини ташкил қилиш учун турли корхоналар билан шартномалар тузиш;

* Хом-ашё, маҳсулот ва эҳтиёт қисмлар сотиб олиш;

* Ишчиларни сут ва сут маҳсулотлари билан таьминлаш;

* Асосий воситалар сотиб олиш, сотиш ҳамда ижарага олиш ва ижарага бериш;

* Бурғулаш ва портлатиш ишлари;

* Улгуржи савдо;

* Оҳакли, гипс ва маҳаллий боғловчи материалларни ва маҳсулотларни ишлаб чиқариш;

* Оҳак, гипс, гипсли қуруқ сувоқ материали, гипсбетонли тусик панелларини ва шу кабиларни, оҳак-пуцоланли, оҳак-шағалли цементларни ва маҳаллий боғловчи материалларни ишлаб чиқариш;

* Хўжалик усулида қурилиш-монтаж ишларини бажарувчи;

* Транспорт воситалари билан ҳизмат кўрсатиш ва уларни ижарага бериш;

* Қурилиш ва таъмирлаш ишларини амалга ошириш;

* Умумий овқатланиш иншоатлари, ошхона, кафе, бар ва ресторанлар очиш;

* Ип-газлама саноати ва текстил маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва сотиш;

* Темир йўлларни қуриш ва капитал таъмирлаш;

* Автомобил йўлларни қуриш ва капитал таъмирлаш;

* Ғишт ишлаб чиқариш ва сотиш;

* «Akfa» эшик ва дераза ромларини ишлаб чиқариш ва сотиш;

* Ганч, охак, гипс картонлар ишлаб чиқариш;

* Бетон ва қурилиш материалларини ишлаб чиқариш;

* Асфальт-бетон маҳсулотларини ишлаб чиқариш;

* Иккиламчи хом-ашё сотиб олиш, ундан резина ва пластмасса маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва сотиш;

* Полимер плёнка, қувур ва листлар ишлаб чиқариш;

* Нон ва нон маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва сотиш;

* Қурилиш фаолияти билан шуғулланиш ва қурилиш маҳсулотлари ишлаб чиқариш;

* Мебель жихозлари ишлаб чиқариш ва сотиш;

* Мармар плиталари ишлаб чиқариш ва сотиш;

* Электр жихозларини таъмирлаш ва монтаж қилиш;

* Кран ва механизмлар билан хизмат кўрсатиш;

* Консалтинг хизматлари қўрсатиш;

* Автомобилларга техник хизматлар кўрсатиш ва таъмирлаш;

* Автомобилларга ва уларга тегишли авто эҳтиёт қисмлар келтириб сотиш;

* Аҳолига транспорт хизматлари кўрсатиш;

* Аҳолига транспорт хизматларини ташкил этиш ва ижарага бериш;

* Канцелярия моллари ва бухгалтерия ҳисоб-китоб бланкаларини ишлаб чиқариш ва сотиш;

* Тижорат воситачилик ва ишлаб чиқариш фаолиятини амалга ошириш, қўшма фирма тармоқларини, тижорат марказлари, воситачи ва чакана савдо дўконлари, уйлари, улгуржи ярмаркалар очиш;

* Бино ва иншоатларни ижарага бериш;

* Газ ва нефт маҳсулотларини олиб келиш ва сотиш, мебель, эшик ва дераза ромларини ишлаб чиқариш (махсус рухсатнома олгандан сўнг);

3.3. Жамият Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган бошқа фаолият турларини ўрнатилган тартибда амалга ошириши мумкин.